Roll of Hon'ble Deputy Speaker

 


SL.NO.  NAME YEAR
  1. SHRI R.C. POUDYAL   1975-1977
  2. SHRI KALZANG GYATSO BHUTIA 1977-1979
  3. SHRI L.B. BASNETT    1979-1985    
  4 SHRI RAM LEPCHA           1985-1989
  5 SHRI BEDU SINGH PANT  1989-1994
  6 HRI DAL BAHADUR GURUNG     1994-1999
  7 SHRI PALDEN LACHUNGPA   1999-2004
  8 SHRI MAINGMATSHERING SHERPA 2004-2009
  9 SHRI MAN BAHADUR DAHAL     2009-